Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       20. Närings- och innovationspolitik
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
            01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader
            51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice
       40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
       50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
       60. Energipolitik
       70. Integration
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitikPDF-versio

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.

Förklaring: Tillägget är en överföring till pilotförsök med nya servicemodeller inom arbetskrafts- och företagsservicen från moment 32.30.51.


2019 I tilläggsb.3 000 000
2019 budget171 613 000
2018 II tilläggsb.-810 000
2018 I tilläggsb.1 258 000
2018 budget163 076 000
2017 bokslut173 131 000

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 7 500 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas för anskaffning av sakkunnigbedömningar, försök, arbetsträning, arbetskraftsutbildning, arbetsförmedlingsservice, yrkes- och karriärvägledning, informations- och rådgivningstjänster och tjänster för utveckling av företagsverksamhet samt för sysselsättningspolitiskt understöd eller tjänster som är jämförbara med dessa samt till betalning av kostnadsersättningar och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen till dem som söker sig till arbete och service och till dem som deltar i service och sakkunnigbedömningar.

Motiveringen till momentet ändras dessutom så att anslaget får användas för sådana från en tjänsteproducent anskaffade helheter som inbegriper sådana åtgärder och i punkt 1) nämnda tjänster som gäller serviceprocessen för arbetssökande.

Förklaring: Av avdraget är 3 000 000 euro en överföring till pilotförsök med nya servicemodeller inom arbetskrafts- och företagsservicen under moment 32.30.01 och 4 500 000 euro en överföring till moment 32.50.42.


2019 I tilläggsb.-7 500 000
2019 budget244 061 000
2018 II tilläggsb.-35 000 000
2018 I tilläggsb.29 000 000
2018 budget327 050 000
2017 bokslut433 753 000