Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2019

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitikPDF-versio

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring till pilotförsök med nya servicemodeller inom arbetskrafts- och företagsservicen från moment 32.30.51.


2019 I tilläggsb. 3 000 000
2019 budget 171 613 000
2018 II tilläggsb. -810 000
2018 I tilläggsb. 1 258 000
2018 budget 163 076 000
2017 bokslut 173 131 000

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 7 500 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas för anskaffning av sakkunnigbedömningar, försök, arbetsträning, arbetskraftsutbildning, arbetsförmedlingsservice, yrkes- och karriärvägledning, informations- och rådgivningstjänster och tjänster för utveckling av företagsverksamhet samt för sysselsättningspolitiskt understöd eller tjänster som är jämförbara med dessa samt till betalning av kostnadsersättningar och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen till dem som söker sig till arbete och service och till dem som deltar i service och sakkunnigbedömningar.

Motiveringen till momentet ändras dessutom så att anslaget får användas för sådana från en tjänsteproducent anskaffade helheter som inbegriper sådana åtgärder och i punkt 1) nämnda tjänster som gäller serviceprocessen för arbetssökande.

Förklaring:Av avdraget är 3 000 000 euro en överföring till pilotförsök med nya servicemodeller inom arbetskrafts- och företagsservicen under moment 32.30.01 och 4 500 000 euro en överföring till moment 32.50.42.


2019 I tilläggsb. -7 500 000
2019 budget 244 061 000
2018 II tilläggsb. -35 000 000
2018 I tilläggsb. 29 000 000
2018 budget 327 050 000
2017 bokslut 433 753 000