Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       80. Konst och kultur
       91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

90. IdrottsverksamhetPDF-versio

Samtycke

Till den olympiafond som finns i anslutning till Finlands Olympiska Kommitté får det vederlagsfritt överlåtas statsägd aktieförmögenhet till ett värde av högst 20 000 000 euro förutsatt att motsvarande privata finansiering har erhållits före överlåtelsen.

Förklaring:Finlands Olympiska Kommitté har bildat en stödstiftelse, och Olympiafonden ska vara underställd denna stödstiftelse. Finlands Olympiska Kommitté har delat in användningsområdena för fondens avkastning i fyra kategorier: lösningar med en andra karriär för idrottare, stöd för och utveckling av verksamhetsmiljöerna för daglig träning, förbättring av den socioekonomiska ställningen för idrottare samt utveckling av grenarna. Avsikten är att staten ska delta i utökningen av Olympiafonden enligt principen om motfinansiering.

De statsägda aktierna och den privata motfinansieringen ska riktas till Olympiafonden, som är underställd stiftelsen Suomen Olympiakomitean tukisäätiö. Avsikten är att aktierna ska doneras åren 2019—2023 i omgångar, så att en aktieöverföring alltid görs när fonden har utökats med minst 4 000 000 euro ny, privat finansiering som motsvarar den statliga insatsen. Det är statsrådets kansli som beslutar vilka aktier som ska överlåtas.