Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2016
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
       10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
            01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning
            02. Studentexamensnämndens omkostnader
       20. Yrkesutbildning
       40. Högskoleundervisning och forskning
       70. Studiestöd
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet dras det av 734 000 euro.

Förklaring: Av avdraget föranleds 306 000 euro av den temporära sänkningen av StPL-avgiften och 428 000 euro av justeringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem.


2016 II tilläggsb.-734 000
2016 budget43 816 000
2015 bokslut46 754 000
2014 bokslut50 524 000