Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       80. Konst och kultur
       91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdetPDF-versio

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 500 000 euro av anslaget får användas för personalutbildning inom undervisningsväsendet om bekämpande av gromning, dvs. att barn och unga lockas och utnyttjas i sexuella syften, samt betalning av utgifter och bidrag för produktion av anknytande stödmaterial.

Förklaring:Tillägget föranleds av ett anslagsbehov för åtgärder för att bekämpa fenomenet gromning.


2019 I tilläggsb. 500 000
2019 budget 60 633 000
2018 I tilläggsb. 10 266 000
2018 budget 58 458 000
2017 bokslut 60 205 000