Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltningen

Statsbudgeten 2019

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningenPDF-versio

98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 8 100 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att marknadsräntorna i euroområdet har stigit långsammare än väntat. Utgiftsposten har justerats i enlighet med utfallet av riskhanteringsutgifterna och utvecklingen av räntenivåerna.


2019 I tilläggsb. 8 100 000
2019 budget 4 000 000
2018 budget 12 400 000
2017 bokslut 10 220 194