Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltningen

Statsbudgeten 2019

40. Statens regional- och lokalförvaltningPDF-versio

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 730 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 480 000 euro av att resurserna för styrning och tillsyn av tjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning utökas och 250 000 euro av att resurserna för övervakningen av småbarnspedagogiken utökas.


2019 I tilläggsb. 730 000
2019 budget 53 874 000
2018 I tilläggsb. 444 000
2018 budget 50 402 000
2017 bokslut 53 560 000