Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2018 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       23. Valtioneuvoston kanslia
            99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     15. Lainat
   Määrärahat

Statsbudgeten 2019

23. Valtioneuvoston kansliaPDF-versio

99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 100 000 euroa.

Selvitysosa: Tulokertymässä otetaan huomioon ne valtioneuvoston kanslian ja oikeuskanslerinviraston tulot, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina tai ei voida hyvittää menomomentille. Lisäksi momentille tuloutetaan Suomen EU-puheenjohtajakaudesta saatavat korvaukset, joita vastaavat menot on budjetoitu momentille 23.01.24.

Valtioneuvoston kanslian osinkotulot, pääoman palautukset ja osakkeiden myyntitulot budjetoidaan momentille 13.03.01.


2018 II lisätalousarvio100 000