Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltningen

Statsbudgeten 2019

01. FörvaltningenPDF-versio

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av utgifter för arrangemang som syftar till att kompensera flygutsläpp och som ersätter sådana mindre gåvor som annars skulle ges till gäster.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2019 I tilläggsb.
2019 budget 31 046 000
2018 I tilläggsb. 1 778 000
2018 budget 30 415 000
2017 bokslut 30 295 000