Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
            01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2019

03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktierPDF-versio

01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier

Under momentet dras det av 110 000 000 euro.

Förklaring: För att utveckla järnvägsbranschen på ett övergripande sätt och för att främja stora investeringar i spårtrafik har regeringen beslutat att överföra statsägda aktier till ett värde av 100 miljoner euro till balansräkningen för Oy Suomen Rata Ab som är under bildning. Bolaget ska betala överlåtelseskatten och kostnaderna för realiseringen av aktierna vilka uppgår till cirka 7 miljoner euro, och därtill sänks inkomstposterna då utdelningen minskar med cirka 3 miljoner euro till följd av överföringen av aktierna. På motsvarande sätt minskas intäktsföringarna av aktieförsäljnings- och utdelningsinkomster med sammanlagt 110 miljoner euro. För att täcka tilläggsbudgeten ökas intäktsföringarna från Försörjningsberedskapsfonden (37 miljoner euro) och statens bostadsfond (73 miljoner euro) i motsvarande grad.


2019 I tilläggsb.-110 000 000
2019 budget1 933 000 000
2018 budget2 404 000 000
2017 bokslut1 745 662 107