Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
            20. Överföring från statens bostadsfond
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2019

35. Miljöministeriets förvaltningsområdePDF-versio

20. Överföring från statens bostadsfond

Till momentet överförs ett tillägg på 73 000 000 euro.

Förklaring: Tillägget till intäktsföringen hänför sig till det arrangemang som beskrivs under moment 13.03.01.


2019 I tilläggsb.73 000 000
2019 budget5 250 000
2018 budget12 000 000
2017 bokslut26 500 000