Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
            99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2019

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdePDF-versio

99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 790 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av ersättningarna för den skada som orsakades i samband med den omfattande renoveringen av Sveaborgs tunnel. För renoveringskostnaderna har erhållits 790 000 euro i skadeersättningar.


2019 I tilläggsb.790 000
2019 budget4 000 000
2018 budget4 000 000
2017 bokslut8 594 575