Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
       04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
            01. Mervärdesskatt
     12. Inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2019

04. Skatter och avgifter på grund av omsättningPDF-versio

01. Mervärdesskatt

Under momentet dras det av 196 000 000 euro.

Förklaring: Avdraget föranleds av att den makroprognos som använts som grund för skatteinkomstprognosen har justerats ned.


2019 I tilläggsb.-196 000 000
2019 budget18 796 000 000
2018 II tilläggsb.104 000 000
2018 I tilläggsb.109 000 000
2018 budget17 911 000 000
2017 bokslut17 547 147 195