Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       03. Forskning och utveckling
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner
       60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
            31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter
            35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse
            40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverk-samheten
            65. Ökat psykosocialt stöd till barn och unga

Statsbudgeten 2019

40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverk-samheten (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Samtycke

Motiveringen till momentet kompletteras så att staten vederlagsfritt får överlåta statsägd aktieförmögenhet till ett värde av högst 18 000 000 euro till FinnHEMS Oy för byggande av de nya helikopterbaserna i Kouvola och Seinäjoki samt för byggande av fasta baser i samband med baserna i Tammerfors och Uleåborg samt högst 500 000 euro för planering av en omläggning av produktionssättet för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten.

Förklaring: För byggande av baser överlåts statsägda aktier till FinnHEMS Oy till ett värde av högst 18 000 000 euro. För planering av en omläggning av produktionssättet får av aktieförmögenhetens värde överlåtas högst 500 000 euro.

Avsikten är att aktierna ska överlåtas 2019 och att baserna ska byggas 2019—2022. Statsrådets kansli beslutar vilket bolags aktier som ska överlåtas.

Aktierna överlåts med det villkoret att om FinnHEMS Oy inte bygger baserna, inte grundar operativa enheter eller inte fortsätter att tillhandahålla flygtjänster inom prehospital sjukvård, ska FinnHEMS Oy till staten återlämna de aktier bolaget fått eller de baser som byggts.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2019 I tilläggsb.
2019 budget28 990 000
2018 budget28 990 000
2017 bokslut28 990 000