Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       03. Forskning och utveckling
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner
       60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
            31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter
            35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse
            40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverk-samheten
            65. Ökat psykosocialt stöd till barn och unga

Statsbudgeten 2019

31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 813 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd till etableringen av en verksamhetsmodell med barnhus för utredning och förebyggande av sexualbrott mot barn samt till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för att etablera, utveckla, styra och stödja verksamhetsmodellen med barnhus.

Förklaring: Avsikten är att tilläggsanslaget ska användas till att stödja etableringen av barnhusmodellen i Helsingfors och Uleåborg för utredning och förebyggande av sexualbrott mot barn. Barnhusmodellen är en verksamhetsmodell för myndighetsarbete som främjar möjligheterna att samarbeta, undersöka och dela information över sektorsgränserna när det finns misstanke om att ett barn har utsatts för misshandel eller sexuellt utnyttjande.


2019 I tilläggsb.813 000
2019 budget2 450 000
2018 budget500 000
2017 bokslut400 000