Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
            05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
            08. Omkostnader för den tillståndsmyndighet som administrerar användningen av uppgifter inom social- och hälsovården
       03. Forskning och utveckling
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner
       60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

Statsbudgeten 2019

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 280 000 euro.

Förklaring: Av tillägget föranleds 180 000 euro av att resurserna för styrning och tillsyn av tjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning stärks och 100 000 euro av att resurserna för övervakningen av småbarnspedagogiken stärks.


2019 I tilläggsb.280 000
2019 budget11 940 000
2018 II tilläggsb.90 000
2018 I tilläggsb.95 000
2018 budget10 836 000
2017 bokslut10 762 000