Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       20. Närings- och innovationspolitik
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
       40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
       50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
       60. Energipolitik
       70. Integration
            03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

70. IntegrationPDF-versio

03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av anordnandet av orientationsutbildning på eget språk och av producerandet av ett riksomfattande utbildningsmaterial i syfte att öka invandrares förståelse av hur vårt samhälle fungerar.


2019 I tilläggsb.250 000
2019 budget1 631 000
2018 II tilläggsb.2 500 000
2018 budget1 061 000
2017 bokslut1 631 000