Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       20. Närings- och innovationspolitik
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
       40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
       50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
       60. Energipolitik
            42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen
       70. Integration
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)PDF-versio

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att förbindelser får ingås för högst 7 000 000 euro år 2019 för att stödja ersättningsinvesteringar i elnätet i Enontekiön Sähkö Oy:s nuvarande ansvarsområde i sådana situationer där Enontekiö kommun inte direkt eller indirekt äger Enontekiön Sähkö Oy.

Förklaring: Syftet med stödjandet av ersättningsinvesteringarna i Enontekiön Sähkö Oy i Enontekiö kommun är att säkerställa elförsörjningen i norra Lappland. Fullmakten ska endast användas i en sådan situation där Enontekiön Sähkö Oy har blivit en del av ett annat bolag. Stödet möjliggör en effektivisering av verksamheten och ett långsiktigt investeringsprogram för att kunna uppnå en adekvat teknisk nivå på elnätet i Enontekiö kommuns område och samtidigt kunna begränsa höjningarna av elöverföringspriset.

Användningen av fullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 700 000 euro under åren 2020—2029.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2019 I tilläggsb.
2019 budget125 000
2018 I tilläggsb.135 000
2017 bokslut845 857