Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2019

42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 9 400 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att nya beslut om beviljande får fattas till ett belopp av sammanlagt 10 400 000 euro år 2019.

Förklaring:Av bevillningsfullmakten och anslagsökningen föranleds 8 400 000 euro av inledandet av den regionala kapitalplaceringsverksamheten, varav 4 900 000 euro är en överföring från moment 32.50.64. Av anslagsökningen utgörs dessutom 3 500 000 euro av en överföring från moment 32.30.51.

Av bevillningsfullmakten föranleds 2 000 000 euro av de projekt för investering i ny teknik som genomförs i Egentliga Finland och som bedöms få betydande sysselsättningseffekter. Motsvarande anslagsökning på 1 000 000 euro är en överföring från moment 32.30.51.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 9 400 000 euro år 2019, 500 000 euro år 2020 och 500 000 euro år 2021.


2019 I tilläggsb. 9 400 000
2019 budget 8 178 000
2018 I tilläggsb. 4 000 000
2018 budget 12 171 000
2017 bokslut 21 876 457