Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2019

01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas även till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014).

Förklaring:Ändringen av motiveringen föranleds av en överföring av konsumentrådgivningens uppgifter från moment 28.40.02.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2019 I tilläggsb.
2019 budget 15 548 000
2018 II tilläggsb. 14 000
2018 I tilläggsb. 92 000
2018 budget 11 188 000
2017 bokslut 10 619 000