Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2019

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring till pilotförsök med nya servicemodeller inom arbetskrafts- och företagsservicen från moment 32.30.51.


2019 I tilläggsb. 3 000 000
2019 budget 171 613 000
2018 II tilläggsb. -810 000
2018 I tilläggsb. 1 258 000
2018 budget 163 076 000
2017 bokslut 173 131 000