Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2019

40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till att bevilja företag och andra sammanslutningar statsunderstöd i enlighet med Europeiska kommissionens förordning EG nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse.

Förklaring:Ändringen av motiveringen gör det möjligt att bevilja företag och andra sammanslutningar statsunderstöd som så kallat de minimis-stöd.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2019 I tilläggsb.
2019 budget 5 171 000
2018 budget 18 001 000
2017 bokslut 14 143 000