Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen

Statsbudgeten 2019

30. Stöd till trafiken och köp av tjänsterPDF-versio

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för att upphandla färjetrafiktjänster i Kvarken samt för utveckla och upprätthålla färjetrafiken.

Förklaring:Tillägget föranleds av investeringsprogrammet för fartygstrafiken i Kvarken. Avsikten är att bevilja Vasa stad understöd år 2019.

Vasa och Umeå städer och Region Västerbotten inleder ett investeringsprogram för att utveckla trafikförbindelserna mellan städerna och för att säkerställa trafikens kontinuitet. Investeringsprogrammet genomförs med lika stora satsningar i samarbete med de svenska parterna. Målet är bl.a. att öka trafikens energieffektivitet, att minska utsläppen och att förbättra driftsäkerheten och punktligheten i vintertrafiken. De som genomför projektet förbinder sig att driva trafiken minst 10 år från och med 2022 och framåt. Från och med 2021 deltar staten inte längre i drivandet av fartygstrafiken genom årliga köp av fartygstrafiktjänster.


2019 I tilläggsb. 5 000 000
2019 budget 88 774 000
2018 II tilläggsb. 10 000 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget 89 974 000
2017 bokslut 84 524 000