Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
       30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
            63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

30. Stöd till trafiken och köp av tjänsterPDF-versio

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för att upphandla färjetrafiktjänster i Kvarken samt för utveckla och upprätthålla färjetrafiken.

Förklaring: Tillägget föranleds av investeringsprogrammet för fartygstrafiken i Kvarken. Avsikten är att bevilja Vasa stad understöd år 2019.

Vasa och Umeå städer och Region Västerbotten inleder ett investeringsprogram för att utveckla trafikförbindelserna mellan städerna och för att säkerställa trafikens kontinuitet. Investeringsprogrammet genomförs med lika stora satsningar i samarbete med de svenska parterna. Målet är bl.a. att öka trafikens energieffektivitet, att minska utsläppen och att förbättra driftsäkerheten och punktligheten i vintertrafiken. De som genomför projektet förbinder sig att driva trafiken minst 10 år från och med 2022 och framåt. Från och med 2021 deltar staten inte längre i drivandet av fartygstrafiken genom årliga köp av fartygstrafiktjänster.


2019 I tilläggsb.5 000 000
2019 budget88 774 000
2018 II tilläggsb.10 000 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget89 974 000
2017 bokslut84 524 000