Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
            01. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader
       30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikationPDF-versio

01. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 650 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av anläggandet av ett markbundet intelligent GNSS-nätverk.


2019 I tilläggsb.1 650 000
2019 budget77 274 000
2018 I tilläggsb.160 000
2018 budget46 953 000
2017 bokslut46 784 000