Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       80. Konst och kultur
       91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för att stärka ungdomsarbetarnas kunnande om hur de kan bekämpa gromning, dvs. att barn och unga lockas och utnyttjas i sexuellas syften, samt för att betala utgifter och bidrag som föranleds av utvecklingen av nya verksamhetsmodeller.

Förklaring:Tillägget föranleds av stärkandet av ungdomsarbetarnas kunnande inom området för digital informationsförmedling och sociala medier samt stödet för utveckling av verksamhetsmodeller för att bekämpa fenomenet gromning.


2019 I tilläggsb. 300 000
2019 budget 21 023 000
2018 budget 19 923 000
2017 bokslut 20 003 000