Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
       10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
       80. Konst och kultur
          90. Idrottsverksamhet
       91. Ungdomsarbete
            51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för att stärka ungdomsarbetarnas kunnande om hur de kan bekämpa gromning, dvs. att barn och unga lockas och utnyttjas i sexuellas syften, samt för att betala utgifter och bidrag som föranleds av utvecklingen av nya verksamhetsmodeller.

Förklaring: Tillägget föranleds av stärkandet av ungdomsarbetarnas kunnande inom området för digital informationsförmedling och sociala medier samt stödet för utveckling av verksamhetsmodeller för att bekämpa fenomenet gromning.


2019 I tilläggsb.300 000
2019 budget21 023 000
2018 budget19 923 000
2017 bokslut20 003 000