Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
       10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
       80. Konst och kultur
          90. Idrottsverksamhet
       91. Ungdomsarbete
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

90. IdrottsverksamhetPDF-versio

Samtycke

Till den olympiafond som finns i anslutning till Finlands Olympiska Kommitté får det vederlagsfritt överlåtas statsägd aktieförmögenhet till ett värde av högst 20 000 000 euro förutsatt att motsvarande privata finansiering har erhållits före överlåtelsen.

Förklaring: Finlands Olympiska Kommitté har bildat en stödstiftelse, och Olympiafonden ska vara underställd denna stödstiftelse. Finlands Olympiska Kommitté har delat in användningsområdena för fondens avkastning i fyra kategorier: lösningar med en andra karriär för idrottare, stöd för och utveckling av verksamhetsmiljöerna för daglig träning, förbättring av den socioekonomiska ställningen för idrottare samt utveckling av grenarna. Avsikten är att staten ska delta i utökningen av Olympiafonden enligt principen om motfinansiering.

De statsägda aktierna och den privata motfinansieringen ska riktas till Olympiafonden, som är underställd stiftelsen Suomen Olympiakomitean tukisäätiö. Avsikten är att aktierna ska doneras åren 2019—2023 i omgångar, så att en aktieöverföring alltid görs när fonden har utökats med minst 4 000 000 euro ny, privat finansiering som motsvarar den statliga insatsen. Det är statsrådets kansli som beslutar vilka aktier som ska överlåtas.