Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       80. Konst och kultur
       91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

80. Konst och kulturPDF-versio

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av säkerställandet av Museiverkets verksamhetsförutsättningar.


2019 I tilläggsb. 1 000 000
2019 budget 19 999 000
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb. 636 000
2018 budget 19 316 000
2017 bokslut 23 093 000

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 790 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

     
1. Museiverket 799 000
2. Förvaltningsnämnden för Sveaborg 3 890 000
Sammanlagt   4 689 000

Förklaring:Tillägget föranleds av en skada som uppkommit i samband med projektet för grundlig reparation av tunneln till Sveaborg och riktas till punkt 2. under dispositionsplanen. För reparationskostnaderna har erhållits 790 000 euro i skadeersättningar.


2019 I tilläggsb. 790 000
2019 budget 3 899 000
2018 budget 3 688 000
2017 bokslut 5 159 000