Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
       10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
       80. Konst och kultur
            04. Omkostnader för Museiverket
            75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
          90. Idrottsverksamhet
       91. Ungdomsarbete
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

80. Konst och kulturPDF-versio

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av säkerställandet av Museiverkets verksamhetsförutsättningar.


2019 I tilläggsb.1 000 000
2019 budget19 999 000
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.636 000
2018 budget19 316 000
2017 bokslut23 093 000

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 790 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

   
1.Museiverket799 000
2.Förvaltningsnämnden för Sveaborg3 890 000
Sammanlagt 4 689 000

Förklaring: Tillägget föranleds av en skada som uppkommit i samband med projektet för grundlig reparation av tunneln till Sveaborg och riktas till punkt 2. under dispositionsplanen. För reparationskostnaderna har erhållits 790 000 euro i skadeersättningar.


2019 I tilläggsb.790 000
2019 budget3 899 000
2018 budget3 688 000
2017 bokslut5 159 000