Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
       10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
            20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete
            30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik
       80. Konst och kultur
          90. Idrottsverksamhet
       91. Ungdomsarbete
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av en korrigering av utfallsuppgifterna för antalet prestationer som ligger till grund för finansieringen av den grundläggande utbildningen för andra än läropliktiga samt av finansieringen.


2019 I tilläggsb.6 000 000
2019 budget708 705 000
2018 budget704 808 000
2017 bokslut674 602 396