Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       80. Konst och kultur
       91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas för att betala utgifter och bidrag som föranleds av åtgärder för att bekämpa gromning, dvs. att barn och unga lockas och utnyttjas i sexuella syften.

Förklaring:Tillägget föranleds av ett anslagsbehov för åtgärder för att bekämpa fenomenet gromning samt för att stärka kunnandet om hur man kan arbeta inom de sociala medierna.


2019 I tilläggsb. 1 000 000
2019 budget 14 487 000
2018 I tilläggsb. 2 000 000
2018 budget 39 557 000
2017 bokslut 34 016 000