Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
            02. Utbildningsstyrelsens omkostnader
       10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
       80. Konst och kultur
          90. Idrottsverksamhet
       91. Ungdomsarbete
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdetPDF-versio

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 500 000 euro av anslaget får användas för personalutbildning inom undervisningsväsendet om bekämpande av gromning, dvs. att barn och unga lockas och utnyttjas i sexuella syften, samt betalning av utgifter och bidrag för produktion av anknytande stödmaterial.

Förklaring: Tillägget föranleds av ett anslagsbehov för åtgärder för att bekämpa fenomenet gromning.


2019 I tilläggsb.500 000
2019 budget60 633 000
2018 I tilläggsb.10 266 000
2018 budget58 458 000
2017 bokslut60 205 000