Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltningen
       20. Tjänster för statssamfundet
       40. Statens regional- och lokalförvaltning
       60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
       80. Överföringar till landskapet Åland
       99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
            98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningenPDF-versio

98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 8 100 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av att marknadsräntorna i euroområdet har stigit långsammare än väntat. Utgiftsposten har justerats i enlighet med utfallet av riskhanteringsutgifterna och utvecklingen av räntenivåerna.


2019 I tilläggsb.8 100 000
2019 budget4 000 000
2018 budget12 400 000
2017 bokslut10 220 194