Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltningen
       20. Tjänster för statssamfundet
       40. Statens regional- och lokalförvaltning
       60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
       80. Överföringar till landskapet Åland
            30. Avräkning till Åland
       99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

80. Överföringar till landskapet ÅlandPDF-versio

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet dras det av 648 000 euro.

Förklaring: Avdraget föranleds av att beloppet av de uppskattade inkomster i statsbudgeten för 2019 som inverkar på avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har ändrats.


2019 I tilläggsb.-648 000
2019 budget242 282 000
2018 II tilläggsb.1 756 000
2018 I tilläggsb.7 764 000
2018 budget237 302 000
2017 bokslut233 616 482