Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltningen
       20. Tjänster för statssamfundet
       40. Statens regional- och lokalförvaltning
            01. Regionförvaltningsverkens omkostnader
       60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
       80. Överföringar till landskapet Åland
       99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 730 000 euro.

Förklaring: Av tillägget föranleds 480 000 euro av att resurserna för styrning och tillsyn av tjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning utökas och 250 000 euro av att resurserna för övervakningen av småbarnspedagogiken utökas.


2019 I tilläggsb.730 000
2019 budget53 874 000
2018 I tilläggsb.444 000
2018 budget50 402 000
2017 bokslut53 560 000