Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       10. Militärt försvar

Statsbudgeten 2019

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet dras det av 6 563 000 euro.

Förklaring:Av avdraget föranleds 4 478 000 euro av kostnadsnivåjusteringen i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2018 och 2 085 000 euro av ändringar i valutakurserna 2018.

Vid ingången av 2014 övergick man till ett system där det årligen, i samband med vårens tilläggsbudgetproposition, klarläggs vilken nettoeffekt förändringarna i valutakurserna har på föregående års anslagsbehov. Det föreslås att den justering som motsvarar effekten läggs till eller dras av från anslagen under dessa moment i tilläggsbudgetpropositionen.


2019 I tilläggsb. -6 563 000
2019 budget 1 940 066 000
2018 II tilläggsb. 1 420 000
2018 I tilläggsb. -3 527 000
2018 budget 1 941 231 000
2017 bokslut 1 903 589 000