Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       10. Domstolar och rättshjälp
            03. Omkostnader för övriga domstolar
            04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
       30. Åklagarna
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 207 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av det ökade antalet mål till följd av att polisens brottsbekämpning utvidgats.


2019 I tilläggsb.207 000
2019 budget251 108 000
2018 II tilläggsb.8 000
2018 I tilläggsb.1 940 000
2018 budget250 075 000
2017 bokslut256 497 000