Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
       03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
            01. Nettoupplåning och skuldhantering
   Anslag

Statsbudgeten 2019

03. Statens nettoupplåning och skuldhanteringPDF-versio

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas ett tillägg på 225 388 000 euro.

Förklaring: Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett tillägg på 225 388 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 1 930 412 000 euro år 2019. Skuldhanteringsposterna medräknade uppgår nettoinkomsterna till 1 880 412 000 euro år 2019.

Inkomster och utgifter (mn euro)

  
Inkomster 
Nettoupplåning till nominellt värde1 930
Utgifter 
Emissionsförluster (netto)-40
Kapitalförluster (netto)-10
Nettoinkomster1 880

2019 I tilläggsb.225 388 000
2019 budget1 655 024 000
2018 II tilläggsb.-484 600 000
2018 I tilläggsb.-1 345 405 000
2018 budget3 079 932 000
2017 bokslut3 083 951 345