Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2019

01. Nettoupplåning och skuldhanteringPDF-versio

Under momentet antecknas ett tillägg på 225 388 000 euro.

Förklaring:Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett tillägg på 225 388 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 1 930 412 000 euro år 2019. Skuldhanteringsposterna medräknade uppgår nettoinkomsterna till 1 880 412 000 euro år 2019.

Inkomster och utgifter (mn euro)

   
Inkomster  
Nettoupplåning till nominellt värde 1 930
Utgifter  
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 1 880

2019 I tilläggsb. 225 388 000
2019 budget 1 655 024 000
2018 II tilläggsb. -484 600 000
2018 I tilläggsb. -1 345 405 000
2018 budget 3 079 932 000
2017 bokslut 3 083 951 345