Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
            30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2019

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten

Till momentet överförs ett tillägg på 37 000 000 euro från Försörjningsberedskapsfonden.

Förklaring: Intäktsföringen följer av förfarandet enligt 12 a § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992), enligt vilket statsrådet på framställning av Försörjningsberedskapscentralen kan besluta om överföring till statsbudgeten av sådana medel som influtit till försörjningsberedskapsfonden. Intäktsföringen hänför sig till det arrangemang som beskrivs under moment 13.03.01.


2019 I tilläggsb.37 000 000
2019 budget21 600 000