Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2019

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten

Till momentet överförs ett tillägg på 37 000 000 euro från Försörjningsberedskapsfonden.

Förklaring:Intäktsföringen följer av förfarandet enligt 12 a § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992), enligt vilket statsrådet på framställning av Försörjningsberedskapscentralen kan besluta om överföring till statsbudgeten av sådana medel som influtit till försörjningsberedskapsfonden. Intäktsföringen hänför sig till det arrangemang som beskrivs under moment 13.03.01.


2019 I tilläggsb. 37 000 000
2019 budget 21 600 000