Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
            25. Inkomster av metallmynt
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2019

25. Inkomster av metallmyntPDF-versio

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 5 050 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 15 000 euro av de inkomster som inflyter under momentet får användas enligt övriga överenskomna villkor mellan staten och Ab Myntverket i Finland för utbetalning till Ab Myntverket i Finland av ersättningar gällande de jubileumsmynt i euro som har tillverkats med stöd av finansministeriet förordningar om jubileumsmynt utfärdade mellan 1.3.2014—31.12.2018 och som returnerats till Ab Myntverket i Finland före 31.12.2018.

Förklaring: Tillägget beror på att utgivningen av de uppskattade inkomsterna för 2018 skjuts upp till 2019.


2019 I tilläggsb.5 050 000
2019 budget50 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget50 000
2017 bokslut5 933 398