Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
            02. Samfundsskatt
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2019

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomsterPDF-versio

Under momentet bedöms det inflyta ytterligare 156 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av uppgifter om de belopp som influtit samt av en revidering av makroprognosen.


2019 I tilläggsb. 156 000 000
2019 budget 9 939 000 000
2018 II tilläggsb. 98 000 000
2018 budget 9 511 000 000
2017 bokslut 9 053 746 530