Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
            01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
            02. Samfundsskatt
       04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
     12. Inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2019

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomsterPDF-versio

Under momentet bedöms det inflyta ytterligare 156 000 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av uppgifter om de belopp som influtit samt av en revidering av makroprognosen.


2019 I tilläggsb.156 000 000
2019 budget9 939 000 000
2018 II tilläggsb.98 000 000
2018 budget9 511 000 000
2017 bokslut9 053 746 530