Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
            02. Samfundsskatt
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2019

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhetPDF-versio

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster

Under momentet bedöms det inflyta ytterligare 156 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av uppgifter om de belopp som influtit samt av en revidering av makroprognosen.


2019 I tilläggsb. 156 000 000
2019 budget 9 939 000 000
2018 II tilläggsb. 98 000 000
2018 budget 9 511 000 000
2017 bokslut 9 053 746 530

02. Samfundsskatt

Under momentet dras det av 110 000 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av att makroprognosen reviderats.


2019 I tilläggsb. -110 000 000
2019 budget 4 428 000 000
2018 II tilläggsb.
2018 budget 4 194 000 000
2017 bokslut 4 237 946 869