Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 45 800 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015), oikeusministeriön asetukseen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) sekä oikeusministeriön asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 46 919 46 000 45 690
— muut tuotot 4 110 110
Tuotot yhteensä 46 923 46 110 45 800
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 78 051 65 000 65 000
— osuus yhteiskustannuksista 31 212 30 000 30 000
Kustannukset yhteensä 109 263 95 000 95 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -62 340 -48 890 -49 200
Kustannusvastaavuus, % 43 49 48

2019 talousarvio 45 800 000
2018 talousarvio 46 110 000
2017 tilinpäätös 46 923 115

15. Yleisen edunvalvonnan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 26 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 24 831 25 000 26 000
— muut tuotot 3 - -
Tuotot yhteensä 24 834 25 000 26 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 22 725 25 600 23 500
— osuus yhteiskustannuksista 6 987 8 400 7 500
Kustannukset yhteensä 29 712 34 000 31 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -4 878 -9 000 -5 000
Kustannusvastaavuus, % 84 74 84

2019 talousarvio 26 000 000
2018 talousarvio 25 000 000
2017 tilinpäätös 24 833 779

20. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 73 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 77 093 72 800 72 800
— muut tuotot 187 200 200
Tuotot yhteensä 77 280 73 000 73 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 49 016 52 850 48 950
— osuus yhteiskustannuksista 12 770 13 061 13 015
Kustannukset yhteensä 61 786 65 911 61 965
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 15 494 7 089 11 035
Kustannusvastaavuus, % 125 111 118

2019 talousarvio 73 000 000
2018 talousarvio 73 000 000
2017 tilinpäätös 77 279 827

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2018—2019 ja oikeusministeriön asetukseen eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (1046/2016). Lisäksi momentille kertyvät ulosottokaaren (705/2007) mukaiset valtiolle tilitettävät vähäiset ulosottovarat sekä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet.


2019 talousarvio 2 750 000
2018 talousarvio 2 750 000
2017 tilinpäätös 2 562 263