Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2019 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
            10. Tuomioistuintulot
            15. Yleisen edunvalvonnan tulot
            20. Ulosottomaksut
            99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 45 800 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa: Tulot perustuvat tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015), oikeusministeriön asetukseen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) sekä oikeusministeriön asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot46 91946 00045 690
— muut tuotot4110110
Tuotot yhteensä46 92346 11045 800
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset78 05165 00065 000
— osuus yhteiskustannuksista31 21230 00030 000
Kustannukset yhteensä109 26395 00095 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-62 340-48 890-49 200
Kustannusvastaavuus, %434948

2019 talousarvio45 800 000
2018 talousarvio46 110 000
2017 tilinpäätös46 923 115

15. Yleisen edunvalvonnan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 26 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot24 83125 00026 000
— muut tuotot3--
Tuotot yhteensä24 83425 00026 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset22 72525 60023 500
— osuus yhteiskustannuksista6 9878 4007 500
Kustannukset yhteensä29 71234 00031 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-4 878-9 000-5 000
Kustannusvastaavuus, %847484

2019 talousarvio26 000 000
2018 talousarvio25 000 000
2017 tilinpäätös24 833 779

20. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 73 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot77 09372 80072 800
— muut tuotot187200200
Tuotot yhteensä77 28073 00073 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset49 01652 85048 950
— osuus yhteiskustannuksista12 77013 06113 015
Kustannukset yhteensä61 78665 91161 965
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)15 4947 08911 035
Kustannusvastaavuus, %125111118

2019 talousarvio73 000 000
2018 talousarvio73 000 000
2017 tilinpäätös77 279 827

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2018—2019 ja oikeusministeriön asetukseen eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (1046/2016). Lisäksi momentille kertyvät ulosottokaaren (705/2007) mukaiset valtiolle tilitettävät vähäiset ulosottovarat sekä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet.


2019 talousarvio2 750 000
2018 talousarvio2 750 000
2017 tilinpäätös2 562 263