Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
            03. Ratavero
            06. Väylämaksut
            08. Öljyjätemaksu
            09. Muut verotulot
            12. Säteilytoimintavero
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2019

11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 3 953 000 euroa.

Selvitysosa:Maksu perustuu Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annettuun lakiin (1197/2014). Momentille tuloutetaan Rahoitusvakausviraston luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä perimät hallintomaksut, joilla katetaan viraston toiminnasta aiheutuvat kulut.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.03.


2019 talousarvio 3 953 000
2018 talousarvio 2 947 000
2017 tilinpäätös 2 277 876