Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2019 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
            01. Oikeusministeriön toimintamenot
            03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot
            05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot
            20. Erityismenot
            21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
            22. Toimisto- ja viestintäjärjestelmien valtavirtaistaminen
            29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
            50. Avustukset
            51. Eräät valtion maksamat korvaukset
       10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
       20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
       30. Syyttäjät
       40. Rangaistusten täytäntöönpano
       50. Vaalimenot
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 821 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen, oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen sekä demokratiapalkintoja varten.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017 toteutuma2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot21 23520 388 21 221
Bruttotulot400400400
Nettomenot20 83519 98820 821
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 482  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle6 004  

Määrärahan arvioitu käyttö

 htv%
   
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta156
Ministeriön toimialan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta2811
Lainsäädännön valmistelu ja seuranta4718
EU- ja kansainväliset asiat135
Ministeriön muut erityistehtävät259
Tukitoiminnot7830
Palkallinen poissaolo5521
Yhteensä261100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Asiakirjojen automaattinen anonymisointi- ja sisällönkuvailuhanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)240
Huoneenvuokralainsäädännön valmisteluvastuun siirto25
Julkisen sanan neuvoston toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.50)-30
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01)-5
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.0132
Talous- ja velkaneuvonnan ohjaustehtävä (1 htv) (siirto momentilta 32.40.01)62
Vaalitutkimus200
Viran siirto momentille 25.10.03 (-1 htv)-30
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-15
Palkkausten tarkistukset631
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-6
Toimintamenojen tuottavuussäästö-127
Toimintamenosäästö (HO 2015)-260
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-58
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen174
Yhteensä833

2019 talousarvio20 821 000
2018 I lisätalousarvio250 000
2018 talousarvio19 988 000
2017 tilinpäätös20 357 000