Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            20. Erityismenot
            50. Avustukset
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2019

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 821 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen, oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen sekä demokratiapalkintoja varten.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017 toteutuma 2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 21 235 20 388 21 221
Bruttotulot 400 400 400
Nettomenot 20 835 19 988 20 821
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 482    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 004    

Määrärahan arvioitu käyttö

  htv %
     
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta 15 6
Ministeriön toimialan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta 28 11
Lainsäädännön valmistelu ja seuranta 47 18
EU- ja kansainväliset asiat 13 5
Ministeriön muut erityistehtävät 25 9
Tukitoiminnot 78 30
Palkallinen poissaolo 55 21
Yhteensä 261 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakirjojen automaattinen anonymisointi- ja sisällönkuvailuhanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 240
Huoneenvuokralainsäädännön valmisteluvastuun siirto 25
Julkisen sanan neuvoston toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.50) -30
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) -5
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 32
Talous- ja velkaneuvonnan ohjaustehtävä (1 htv) (siirto momentilta 32.40.01) 62
Vaalitutkimus 200
Viran siirto momentille 25.10.03 (-1 htv) -30
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -15
Palkkausten tarkistukset 631
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -6
Toimintamenojen tuottavuussäästö -127
Toimintamenosäästö (HO 2015) -260
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -58
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 174
Yhteensä 833

2019 talousarvio 20 821 000
2018 I lisätalousarvio 250 000
2018 talousarvio 19 988 000
2017 tilinpäätös 20 357 000