Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Talousarvioesitys 2019

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euroa.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 33.01.21 och föranleds av att registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki) revideras.


2012 III tilläggsb. 400 000
2012 II tilläggsb. 352 000
2012 budget 13 991 000
2011 bokslut 14 884 000
2010 bokslut 14 655 000