Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
     22. Riksdagen
     23. Statsrådet
       05. Kyrkliga ärenden
            21. Omkostnader
       60. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       88. Vetenskap
       90. Konst och kultur
       98. Idrottsverksamhet
       99. Ungdomsarbete

Talousarvioesitys 2019

21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 18 136 000 euro.

Anslaget får även användas till utveckling av läromedel och till produktion av svenskspråkiga och andra läromedel med liten spridning. Av anslaget får 253 000 euro användas till understöd till sametinget att delas ut för produktion av läromedel på samiska språket.

Förklaring:

Utgifter och inkomster:
   
Bruttoutgifter 23 664 000
Särkilda utgifter för den avgiftsbelagda verksamheten 4 266 000
Övriga omkostnader 19 398 000
Bruttoinkomster 5 528 000
Inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten 5 393 000
— offentligrättsliga prestationer 1 121 000
— övriga prestationer 3 566 000
— läromedel med liten upplaga 706 000
Övriga inkomster 135 000
Nettoutgifter 18 136 000

Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats 129 000 euro för justeringar enligt löneuppföljningsutredningen.


2002 budget 18 136 000
2001 budget 17 292 410
2001 tilläggsb. 394 569
2000 bokslut 17 351 780