Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 024 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2019 saa tehdä sopimuksia ja sitoumuksia aiemmin myönnetyn tunnistautumismaksuihin liittyvän valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy lisäys Väestörekisterikeskuksen ja Maistraattien yhdistymishankkeen kustannuksiin. Vastaava vähennys tehdään uuden viraston toimintamenoihin vuosina 2020—2023.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Suomi.fi -tunnistustapahtumien määrä, milj. kpl 78 83 93
Suomi.fi -valtuustapahtumien määrä, milj. kpl 1,2 1,5 3
Asiakasorganisaatioiden antama numeerinen yleisarvosana VRK:n palveluista (asteikko 4—10) 8,40 8,00 8,00
Asiakasorganisaatioiden antama numeerinen arvosana palveluiden toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta (asteikko 1—4) 3,30 3,50 3,50
Toiminnallinen tehokkuus      
Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksi, muutos edelliseen vuoteen, % 1,2 1 1
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
VTJ tietopalvelurajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl1) 28 26 29
Muuttoilmoitus internetissä, % 77 80 83
Väestötietojärjestelmän suorakäyttö,
käytettävyys, %
99,90 99,95 99,95
Varmennejärjestelmät, käytettävyys, % 99,95 99,95 99,95
Tunnistamispalvelu, käytettävyys, % 99,90 99,90 99,90
Asiointivaltuuspalvelut, käytettävyys, % 99,90 99,90 99,90
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 152,5 217 219
Sairauspoissaolot, pv/htv 6,5 8,0 8,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,5 3,5 3,5

1) Pois lukien Suomi.fi tunnistuspalvelun kyselyt

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 27 897 53 541 52 736
Bruttotulot 19 453 20 072 23 712
Nettomenot 8 444 33 469 29 024
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 428    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 044    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 8 164 9 378 11 150
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 035 9 378 11 150
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 129 - -
Kustannusvastaavuus, % 102 100 100
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 12 202 10 694 12 562
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 4 610 4 951 5 166
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 7 592 5 743 7 396
Kustannusvastaavuus, % 265 216 243

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
AUTA-toimintamallin rahoitus 300
GovCERT-tietoturvapalvelut (siirto momentille 31.20.01) -430
HETI-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -4 000
HETI-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 4 000
Kansalaisen asiointitili ja yhteentoimivuuspalvelut (v. 2018 rahoitus) -2 125
Kansalaisen asiontitili ja yhteentoimivuuspalvelut (v. 2019 rahoitus) 2 235
KATSO-palvelun kustannusten tarkistus (v. 2018 rahoitus) 25
Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen tehtävien yhdistäminen 1 305
Nimilain uudistaminen (v. 2018 rahoitus) -315
Pankki- ja mobiilitunnistamisen kulut (siirto momentille 28.30.04) -5 000
Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanon tuki (kertaluonteinen) 200
Siirtyvän erän leikkaus -1 100
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentille 28.10.01) -100
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 28.10.01) 55
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 33.10.60) 600
Eläkemaksurakenteen muutos 12
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -2
Palkkausten tarkistukset 125
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -1
Toimintamenojen tuottavuussäästö -34
Toimintamenosäästö (HO 2015) -138
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -45
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -11
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 24
Vuokramenojen indeksikorotus 4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -17
Tasomuutos -7
Yhteensä -4 445

2019 talousarvio 29 024 000
2018 I lisätalousarvio 252 000
2018 talousarvio 33 469 000
2017 tilinpäätös 10 060 000