Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 622 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Velanhallinnan tulos > 0 > 0 > 0
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % 94 > 95 > 95
Talous- ja henkilöhallinnon htv-määrä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin, % 3,00 2,90 2,85
Toiminnallinen tehokkuus      
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 98 > 90 > 95
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 7,7 8,0 8,0
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv 25 18 18
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, % 39 40 75
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 277 268 254
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) 3,6 3,7 3,8
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 8,6 8,0 8,0
Johtajuusindeksi (asteikko 1—5) 3,4 3,6 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 36 790 29 794 30 558
Bruttotulot 8 358 6 073 5 936
Nettomenot 28 432 23 721 24 622
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 049    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 454    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 5 957 5 559 5 734
— muut tuotot 1 820 33 33
Tuotot yhteensä 7 777 5 592 5 767
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 3 748 2 125 2 035
— osuus yhteiskustannuksista 4 198 3 533 3 729
Kustannukset yhteensä 7 946 5 658 5 764
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -169 -66 3
Kustannusvastaavuus, % 98 99 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Antolainojen vakuushallinnan kehittäminen (siirto momentilta 28.01.21) 500
Lainojen, johdannaisten ja leasing-sopimusten valtiontakausten tietojärjestelmämenot 636
Rintamaveteraanien kotiin vietävien palvelujen edellyttämät tietojärjestelmämuutokset ja lisäresurssit 500
TIA-vahingonkorvausjärjestelmän uusiminen -1 430
Tulorekisterin edellyttämät järjestelmämuutokset etuustulojen ilmoittamiseen 870
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -28
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -14
Palkkausten tarkistukset 403
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -4
Toimintamenojen tuottavuussäästö -118
Toimintamenosäästö (HO 2015) -325
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -121
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -41
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 120
Vuokramenojen indeksikorotus 8
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -17
Tasomuutos -38
Yhteensä 901

2019 talousarvio 24 622 000
2018 I lisätalousarvio 528 000
2018 talousarvio 23 721 000
2017 tilinpäätös 22 837 000