Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       10. Liikenneverkko
            20. Perusväylänpito
       50. Tutkimus

Talousarvioesitys 2019

79. Elinkaarirahoitushankkeet(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 47 897 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) aikaisempina vuosina myönnetyistä sopimusvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) väyläverkon kehittämisinvestointien toteuttamisesta elinkaarihankkeina aiheutuviin menoihin.

Valtuus

Liikennevirasto oikeutetaan tekemään aikaisempina vuosina myönnettyjen valtuuksien mukaisia sopimuksia siltä osin kuin valtuuksia ei ole käytetty.

Selvitysosa:Momentille budjetoidaan kaikki elinkaarihankkeet. Momentin mitoituksessa on otettu huomioon E18 Koskenkylä—Kotka -hankkeen vuosirahoituksen muutostarpeet. Erillishanke on budjetoitu momentille 31.10.77. Järvenpää—Lahti hankkeen sopimus päättyy vuonna 2012.

Hanke-erittely
           
    Sopimus- Arvioitu Määräraha Rahoitustarve
  Valmis valtuus käyttö v. 2012 myöhemmin
  liikenteelle milj. € milj. € milj. € milj. €
           
Vt 4 Järvenpää—Lahti 1999 252,3 228,6 5,4 -
E18 Muurla—Lohja 2008 700,0 124,5 39,5 536,0
E18 Koskenkylä—Kotka 2014 650,0 4,0 3,0 643,0
Yhteensä   1 602,3 357,1 47,9 1 179,0

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
  2012 2013 2014 2015— Yhteensä vuodesta 2012 lähtien
           
Ennen vuotta 2012 tehdyt sitoumukset 47 897 47 000 66 000 1 066 000 1 226 897

Aikaisempien vuosien valtuuksia arvioidaan uusittavan noin 30 milj. euroa.


2012 talousarvio 47 897 000
2011 III lisätalousarvio
2011 talousarvio 60 350 000
2010 tilinpäätös 69 200 000