Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 8 334 000 euroa.

Selvitysosa:

Vaikuttavuus

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta on sosiaalivakuutuksen erikoistuomioistuimeen rinnastettava muutoksenhakuelin, joka toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena kaikissa kansaneläkeasioissa ja Kansaneläkelaitoksen käsittelemissä kuntoutusasioissa ja yleistä asumistukea, eläkkeen saajan asumistukea, lapsilisiä, lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea, elatustukea, sotilasavustusta, äitiysavustusta, sairausvakuutusta, takuueläkettä, vammaisten tulkkauspalvelua, ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa, työmarkkinatukea, vuorottelukorvausta, työttömyyskassan jäsenyyttä, aikuiskoulutustukea, ammattitutkintostipendiä, palkkaturvaa, työnantajan omavastuumaksua ja työttömyysvakuutusmaksun perintää koskevissa asioissa. Lisäksi muutoksenhakulautakunnassa käsitellään lainvoimaisten päätösten poistamista koskevat hakemukset samoissa asiaryhmissä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2019
arvio
   
Tuottavuus ja taloudellisuus  
Päätöksen hinta (euroa/ratkaisu) 200
Työn tuottavuus (ratkaisu/htv) 404
   
Tulokset ja laadunhallinta  
Vireille tulleet valitusasiat 40 000
Ratkaistut asiat 42 000
Valitusten käsittelyaika (kk) 8,0

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kohtuullisen käsittelyajan turvaaminen 500
Käsittelymäärien kasvun oikaisu aikaisemmilta vuosilta -313
Eläkemaksurakenteen muutos 41
Palkkausten tarkistukset 188
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -2
Toimintamenojen tuottavuussäästö -33
Toimintamenosäästö (HO 2015) -70
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -19
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 50
Vuokramenojen indeksikorotus 6
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -6
Yhteensä 342

2019 talousarvio 8 334 000
2018 I lisätalousarvio 196 000
2018 talousarvio 7 992 000
2017 tilinpäätös 8 818 000