Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
            77. Ympäristötyöt

Talousarvioesitys 2019

10. Ympäristön- ja luonnonsuojeluPDF-versio

77. Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että uusia hankkeita koskevia sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä vuoden 2008 jälkeen aiheutuva määrärahan tarve on enintään 8 000 000 euroa.

Selvitysosa:Eduskunta nosti talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä momentin määrärahaa 11 200 000 eurosta 14 200 000 euroon, minkä johdosta uusien hankkeiden sitoumuksien enimmäismäärä nostetaan 3 000 000 eurolla vastaamaan määrärahatasoa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2008 lisätalousarvio
2008 talousarvio 14 200 000
2007 II lisätalousarvio
2007 talousarvio 11 000 000
2006 tilinpäätös 11 900 000